Produkty

Sami sa môžete rozhodnúť, aké vysoké budú vaše splátky. Vaša individuálna ponuka financovania závisí od týchto faktorov:  

Voľba typu produktu:    

Pri kúpe vozidla značky Honda vám ponúkame nasledovné možnosti financovania :

  • finančný lízing
  • úver
  • splátkový predaj – podnikatelia a právnické osoby
 

Obstarávacia cena vozidla: tvorí základ pre vypracovanie ponuky.  

Zvýšená splátka vopred (resp. akontácia): jej voľbou v rozmedzí 10 – 60 % ovplyvňujete výšku splátok: čím vyššia platba vopred, tým nižšie splátky.

 

Doba financovania : lízing môžete splácať od 36 do 60 mesiacov, úver dokonca od 6 do 60 mesiacov a splátkový predaj od 12 do 72 mesiacov. Dlhšia doba financovania prináša nižšie splátky.

Poistné sadzby: poistenie vozidla splácate spolu s lízingovými splátkami. Voľbou typu a výšky poistenia ovplyvňujete výšku svojich splátok.

Pri uzatváraní zmluvy o financovaní vám ponúkame možnosť uzatvorenia kvalitného havarijného poistenia, doplnkového poistenia k havarijnému poisteniu, ako aj povinného zmluvného poistenia. Vďaka spolupráci s renomovanými poisťovňami vám dokážeme zabezpečiť nadštandardné poistné podmienky a vysoký komfort a to za výrazne výhodnejších podmienok ako pri poistení uzatvorenom individuálne.  

Súčasťou našej ponuky je aj poistný produkt GAP, ktorého výhodou je poistenie finančnej straty motorového vozidla do 3,5 t v prípade totálnej škody vrátane odcudzenia. Znamená to, že v prípade uvedených poistných udalostí vám bude vyplatená finančná strata vo výške rozdielu medzi fakturovanou cenou (cenou pri kúpe vozidla) a všeobecnou cenou v čase poistnej udalosti.  

Súčasťou ponuky poistenia je aj poistenie schopnosti splácať lízing alebo úver, ktorý klientovi zabezpečí istotu v prípade úrazu, smrti alebo nedobrovoľnej nezamestnanosti.    

Lízing ako aj úver sa tak stáva veľmi atraktívnou a bezpečnou formou financovania.    

Podrobnejšie informácie o všetkých ponukách značkového financovania prostredníctvom Honda Finance nájdete u svojho najbližšieho predajcu značky Honda ako i v pobočkách a kanceláriách Honda Finance.