Autorizovaný servis

Autorizovaný servis

  Jarná servisná kampaň         Šeková knižka               TESCO Clubcard           ŠKODA Pneugarancia             Cenové balíky

    


Ani najmodernejšia technika nemôže nikdy nahradiť človeka. Pracovníci autorizovaných servisov Škoda s dlhoročnou skúsenosťou a vynikajúcimi odbornými znalosťami Vás o tom presvedčia, pretože sa prevzatím nového vozidla vzťah k Vám, naším zákazníkom, nekončí. Naopak. Pripravili sme pre vás služby, ktorých úlohou je spríjemniť Vám chvíle, ktoré prežijete v spoločnosti Vášho vozidla Škoda.

Autosalón CameaCar - Škoda môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek problémov na ceste na nasledovných telefónnych číslach:

počas pracovnej doby nášho servisu
t.j. 7.30 – 17.30
051 / 77 33 834051 / 77 33 834         
Marek Stanko - servisný poradca
Igor Michalik - servisný poradca
e-mail: prijem@cameacar.sk
           servis.camea_po@skoda-auto.sk

       
                                         
NON-STOP servis - výjazdové vozidlo

0905 733 3220905 733 322

Odťahová služba 24 hodín denne na tel. čísle:

0915 900 7730915 900 773

V rámci servisných služieb náš autosalón ďalej poskytuje nasledovné služby:

Prevzatie a vrátenie vozidla na opravu:
v meste Prešov do 10 km..............10,00 EUR bez DPH
naviac za každý km ........................0,20 EUR bez DPH

Odvoz a dovoz zákazníka zo servisu:
A) - Vašim vlastným vozidlom v meste Prešov ( z domova, zo zamestnania, v spojení so skúšobnou jazdou) do okruhu 15 km - zdarma
     B) - Firemným vozidlom v meste Prešov do okruhu 15 km v časoch 8:00 hod. a 11:00 hod. - zdarma

Možnosť poskytnutia náhradného vozidla (Rapid, Fabia III), v prípade garančnej opravy s výraznou zľavou.


Vypracovanie cenových ponúk.

Na základe veľkého nárastu požiadaviek na vypracovanie cenových ponúk, ako aj ich efektivity a vyťaženosti našich prijímacích technikov, zavádzame od 1.1.2013 poplatok za cenové kalkulácie nasledovne:
- kalkulácia do 150,- €    -poplatok 10,-€
- kalkulácia od 150,- € do 300,- €   - poplatok 15,-€
kalkulácia nad 300,- €   poplatok 20,- €
V prípade opravy vozidla v našom servise bude táto čiastka odrátaná z celkovej ceny opravy.